יום ש', יז’ בתמוז תשע”ט

רח' רוחמה, נווה ישראל, הרצליה . 09-9551090 , 09-9557572 
 Y-nativ-her-S@kishurim.k12.il

בית ספר נתיב, בית ספר מיוחד לחינוך, לומדים תלמידים, בגילאי א'-ט'. התלמידים המאובחנים כילדים עם אינטליגנציה תקינה, אשר להם הפרעות רגשיות, הסתגלותיות והתנהגותיות קשות. התלמידים מופנים לבית הספר על ידי ועדות השמה עירוניות מ- 14 רשויות שונות במחוז תל אביב.

בית הספר רואה עצמו כסוכן שינוי חינוכי-טיפולי-שיקומי, ויעדו המרכזי הוא לאפשר לתלמידים לחזור ולהשתלב במערכת החינוך הרגילה לאחר תהליך שיקומי-טיפולי. שאלת המפתח המנחה אותנו בבית הספר 'נתיב' היא: כיצד לאפשר לתלמיד ולהוריו לעבור שינוי משמעותי מבעלי דימוי של כישלון ואין אונים, לבעלי יכולת, דימוי חיובי ורצון פנימי להצליח. מאחר והמעבר ממצב של דחייה מבית הספר הרגיל למצב של תלמיד בבית הספר 'נתיב' הינו אירוע קשה לילד ולמשפחה, ניהול המשאבים השונים של המעבר, ובמיוחד שלבי הקליטה הראשונים, משמשים כאבן יסוד ומודל לבניית התהליך בהמשך. יעדנו המרכזי עוסק בהנחלת נורמות התנהגות נורמטיביות אשר יאפשרו לתלמיד לחזור ולהיות חלק ממערכת החינוך הרגילה ולהשתלב בחזרה בקהילה. הדרך למטרה מתמקדת בהגברת השליטה העצמית של התלמיד בהתנהגויותיו, תוך פיתוח וחיזוק מיומנויות חברתיות וקיום דיאלוג מכבד המאפשר הרחבת אפשרויות תגובה מותאמות, ללא שימוש באלימות. לצורך קידום המטרות נקבעת תכנית לימודים אישית לכל תלמיד, מוצבים יעדים ברי יישום ונקבעים אנשי הצוות שילוו את התקדמות התלמיד.בצוות בית הספר מורים לחינוך מיוחד, מורים לתחומי עניין, כגון אמנות, ספורט לענפיו, ואנשי מקצוע בפסיכולוגיה, פסיכיאטריה ועבודה סוציאלית. כמוסד ממלכתי, קשור בית הספר עם מערכות תמיכה של משרד החינוך, עיריית הרצליה והשירות הפסיכולוגי. בבית הספר 9 כיתות, המחולקות על פי שכבות גיל, כאשר בכל כיתה לומדים עד 10 תלמידים.